Basiscriterium:

KinderZorgHuis, ambulante jeugdhulp en Kinderthuiszorg:  Leeftijd tussen de 0 en 18 jaar met een uitloop tot 23 jaar.
Van criteria 1 t/m 6 is er 1 of meer van toepassing. Criteria 7 dient altijd van toepassing te zijn:

  1. Kinderen met een verpleegkundige zorgvraag waarvoor 24 uur toezicht of actieve observatie noodzakelijk is
  2. Gedeeltelijke of gehele overname van ADL behoeven door een lichamelijke beperking
  3. Verpleegkundige zorg behoeven, het kind is stabiel maar kan kwetsbaar zijn
  4. Verstandelijk een beperking heeft met een verpleegkundige zorgvraag
  5. Somatische ziekte heeft met een verpleegkundige zorgvraag
  6. Kinderen met een begeleidingsvraag waarbij geen sprake is van een uitsluitingscriteria
  7. Algemene voorwaarden zijn door de wettelijk vertegenwoordiger geaccepteerd

Volwassen thuiszorg:

  1. Volwassenen met een zorgvraag die behoort onder de wijkverpleging
  2. Algemene voorwaarden zijn geaccepteerd