Basiscriteria:

KinderZorgHuis, ambulante jeugdhulp en Kinderthuiszorg:  Leeftijd tussen de 0 en 18 jaar met een uitloop tot 23 jaar.
Van criteria 1 t/m 2 is er 1 of meer van toepassing. Criteria 3 dient altijd van toepassing te zijn:

  1. Kinderen met een lichamelijke beperking eventueel gecombineerd met een verstandelijke beperking
  2. Kinderen met een somatische ziekte met een verpleegkundige zorgvraag
  3. Algemene voorwaarden zijn door de wettelijk vertegenwoordiger geaccepteerd

Volwassen thuiszorg:

  1. Volwassenen met een zorgvraag die behoort onder de wijkverpleging
  2. Algemene voorwaarden zijn geaccepteerd