Basiscriterium:

KinderZorgHuis, ambulante jeugdhulp en Kinderthuiszorg:  Leeftijd tussen de 0 en 18 jaar met een uitloop tot 23 jaar.
1 of meerdere criteria zijn van toepassing:

  1. Kinderen waarvoor 24 uur toezicht of actieve observatie noodzakelijk is
  2. Gedeeltelijke of gehele overname van ADL behoeven
  3. Verpleegkundige zorg behoeven, het kind is stabiel maar kan kwetsbaar zijn
  4. Lichamelijk een beperking heeft
  5. Verstandelijk een beperking heeft
  6. Somatische ziekte heeft
  7. Thuisbeademing nodig heeft
  8. Algemene voorwaarden zijn door de wettelijk vertegenwoordiger geaccepteerd

Volwassen thuiszorg:

  1. Volwassenen met een zorgvraag die behoort onder de wijkverpleging
  2. Algemene voorwaarden zijn geaccepteerd