Nieuws

Controleer je cookie instellingen om deze inhoud te bekijken Pas cookievoorkeuren aan

Melding datalek Carenzorgt

25 oktober kreeg KinderZorg Bijzonder de melding van een datalek dat plaats heeft gevonden voor 17 oktober.

We betreuren dat dit heeft kunnen plaatsvinden.

Onze cliënten zijn hierover geïnformeerd en kunnen vragen stellen via de mail kwaliteit@kinderzorg-bijzonder.nl

Hieronder de meest recente informatie vanuit Nedap-Carenzorgt.

CZO erkenning voor opleiding Kinderverpleegkundige

Op 16 oktober jl. heeft DeniseZorg BV, KinderZorg Bijzonder de CZO erkenning voor de opleiding tot Kinderverpleegkundige behaald. Jaarlijks leiden wij kinderverpleegkundigen op. Zij ontvangen vanaf nu het officieel CZO erkend diploma. Dit diploma wordt in heel Nederland geaccepteerd.

Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

Ons KinderDagCentrum is geopend, deze is doordeweeks te bezoeken voor kinderen van 5 t/m 17 jaar met een leerplicht ontheffing of voor incidenteel een dag afname als het speciaal onderwijs een studiedag heeft. Kleine groep met veel individuele  aandacht.

Doorverwijzen naar KinderZorg Bijzonder kan nu ook verlopen via ZorgDomein.

Dit is mogelijk voor huisartspraktijken en transferverpleegkundigen.

Telefonisch aanmelden of via deze site blijft ook altijd mogelijk.

.

In 2022 heeft de hercertificering plaatsgevonden voor de ISO.

We mogen melden dat dit goed doorlopen is en er geen tekortkomingen zijn aangetroffen in onze zorg- en bedrijfsprocessen.

Mooi resultaat waar we allen trots op zijn.

.

Verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag.

Per januari 2022 zullen wij in de weekenden, naast het logeren, dagopvang gaan bieden aan 2 groepen.

Per maart 2022 worden de logeer weekenden extra ondersteund met een pedagogisch medewerker of (kinder)verpleegkundige naast de (kinder)verpleegkundige nachtdienst.

Kom jij ook op onze open dagen, op 18 september? Georganiseerd voor buurtbewoners, ouders en andere geïnteresseerden. Houdt onze facebookpagina in de gaten.

Individuele afspraken/rondleidingen kunnen geboekt worden, maak hiervoor een afspraak via tel 0486-224040.