Vacature (Kinder)Verpleegkundige niveau 4 of 5

Doorlopende werving

Kom bij ons werken, ben jij die flexibele, ervaren verpleegkundige die een warm hart heeft voor de zorg, dan zijn wij op zoek naar jou!

KinderZorg Bijzonder is een jonge, groeiende zorg organisatie die heel dicht bij de cliënt staat. Wij zijn een jong hecht team, dat samen de organisatie draagt. De zorg die wij verlenen verandert vaak en je dient snel te kunnen schakelen. Ochtenden, avonden, vakantieperiodes en weekenden zijn bij ons het drukst.

Ervaring in de zorg met kinderen is een sterke pré.

Herken jij het enthousiasme dat nu bij je vrij komt?

Aarzel dan niet en stuur je cv, motivatie en gewenst aantal werkuren naar:

Sanne van den Berg op administratie@kinderzorg-bijzonder.nl of voor meer informatie kan je bellen 0486-224040 (keuze 1)

________________________________________________________________

Vacature Kwaliteitsfunctionaris

DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder

Gesloten op 9 november 2018

Functieomschrijving

Kwaliteit is jou niet vreemd, je levert namelijk altijd goed werk. Maar net dat beetje extra is het gene dat niet alleen jou maar een heel bedrijf naar een hoger plan brengt. Jij bent diegene die samen met collega’s en samenwerkingspartner Adcase de puntjes op de ‘i’ zet als het gaat om het leveren en borgen van kwaliteit. Je beseft je heel goed dat een zorgorganisatie, binnen bepaalde maatstaven moet opereren. Je presteert het om binnen die vaak rigide kwaliteit structuur, je eigen stempel te drukken en deze geheel te vertalen, passend bij de identiteit, naar de organisatie.

Organisatie

DeniseZorg, Kinderzorg Bijzonder levert wijkverpleging, kinderthuiszorg, Ambulante Jeugdhulp in de regio’s Tiel-Nijmegen, Den-Bosch en Eindhoven. Daarnaast bieden wij zorg in ons Verpleegkundig Kinderzorghuis op Brouwerspad te Zeeland (NB). Dit betreft logeren, verpleegkundig kinderdagverblijf en dagopvang. Aan gemiddeld 60 cliënten geven wij zorg. Ons team bestaat uit 35 medewerkers (25 FTE). Wij behoren tot een landelijke selecte groep van zorgaanbieders in de kinderzorg, aangesloten bij BINKZ. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de beste zorg krijgen en vinden het vanzelfsprekend dat de door ons te leveren zorg zo goed mogelijk dient aan te sluiten bij de zorgvragen en wensen van de cliënten en zijn gezin.

Onze visie is een samenleving waarin ouders zelf de zorg voor hun kind(eren) aankunnen.
Wij vinden dat een kind thuis bij de ouders toch altijd het beste af is, hoe goed de zorg in een instelling is of kan zijn. Wij geloven dan ook dat ouders het beste weten wat hun kind nodig heeft. Daarom vinden wij het belangrijk, voor de gemoedsrust van ouders, dat zij zelf kunnen kiezen aan wie zij hun kind toevertrouwen.

Ook volwassenen met een zorgvraag willen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Samen met het netwerk/familie van de cliënt zoeken we naar de best passende ondersteuning om dit te realiseren.
Aan de belastbaarheid van het netwerk/familie zitten grenzen. Wij hebben de overtuiging dat door het bieden van de juiste ondersteuning, het netwerk/familie hun (opgenomen)taak zo lang mogelijk kunnen blijven uitvoeren en daarmee de balans in de thuissituatie behouden blijf

De kwaliteitsfunctionaris

De kwaliteitsfunctionaris houdt zich bezig met ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid welke voornamelijk gericht is op de continu veranderende wet en regelgeving binnen de zorg. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid, het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en het toetsen van de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

In deze functie is het van groot belang op de hoogte te zijn van de laatste wet en regelgeving. De kwaliteitsfunctionaris adviseert en ondersteunt de directie en managers bij kwartaalrapportages en overige managementinformatie. Hij/zij draagt (actief) bij aan de voorbereiding van implementatie, borging en toetsen van beleid, organisatie breed en gericht per afdeling, om zo de kwaliteit van DeniseZorg KinderZorg Bijzonder te verbeteren en uit te breiden.

Hij/zij werkt systematisch en volgens de opgestelde kwaliteitskaders. Hij/zij bewaakt daarnaast de geldende protocollen en procedures en levert een bijdrage aan kwartaalrapportages en managementrapportages.

Verantwoordelijk voor het opstellen en aanpassen van kwaliteitsbeleid en deze zo nodig vertalen naar procesbeschrijvingen, protocollen en procedures voor de uitvoering en t.b.v. het kwaliteitshandboek; Het onderhouden van het kwaliteitssysteem conform ISO-9001:2015 norm; het bewaken en onderhouden van het kwaliteitshandboek, de kwaliteitsplanning; en het voeren van een regierol bij de samenstelling van de directiebeoordeling; bij diverse onderzoeken als MTO, CTO en (ARBO) RI&E;

Het coördineren en mede uitvoeren van interne en externe audits en signaleren van knelpunten binnen de organisatie die voortkomen uit audits en incidenten/ klachtenregistratie;
Het voorbereiden van de interne en externe ISO-audit t.a.v. certificering;
Het ondersteunen en adviseren van de directie en het kernteam t.a.v. het kwaliteitsbeleid; en t.a.v. het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisatie en analyse in het kader van het beheer risicomanagement; Maken en presenteren van verbetervoorstellen ten aanzien van de kwaliteit organisatie breed aan de hand van de PDCA-cyclus; Implementeren, borgen, toetsen en analyseren van het kwaliteitsmanagementsysteem; Behoud de regie op klachten en incidentenafhandeling. Ondersteuning bieden aan het management bij het opstellen van het jaarverslagzorg.

Organisatorische positie

De kwaliteitsfunctionaris ressorteert hiërarchisch onder de directie. De kwaliteitsfunctionaris geeft geen leiding aan anderen binnen de organisatie. Wel geeft hij functionele aanwijzingen aan teamleden over het te voeren beleid op hun specifieke afdeling.

Bevoegdheden

Adviseren van directie ten aanzien van kwaliteitsverbetering en wet en regelgeving;
Maken, (her)schrijven en verbeteren van beleid en het kwaliteitsmanagementsysteem;
Het aangaan en onderhouden van contact met interne/externe partners met betrekking tot kwaliteit en beleid.

Resultaat gebieden

Beleid is zodanig voorbereid dat er een bijdrage wordt geleverd aan het formuleren van heldere en concrete doelstellingen, gerealiseerd en geëvalueerd met als werkwijze de PDCA-cyclus. Voorstellen ter verbetering van het beleid worden in een verbeterplan gepresenteerd. Ontwikkelt verbetervoorstellen en ondersteunt in de uitvoering hiervan.Informeert de directie en het kernteam tijdig, op de te veranderende wet en regelgeving. Adviseert en ondersteunt de directie, kernteamleden en zorgmedewerkers gericht op beleid.
Uitvoering van kwaliteitsbeleid wordt zodanig bewaakt dat tijdig de juiste informatie beschikbaar is om bij te sturen en aan te leveren.

Functie-eisen

Ervaring in en kennis van kwaliteitsmanagement en goede kennis van kwaliteitssystemen toegespitst op zorg;
Afgerond HBO-diploma met specialisatie kwaliteitsmanagement;
kennis van procesbeschrijvingen, kwaliteitsbeleid, risicomanagement en de gebruikte methode, technieken en instrumenten; kennis en bereidheid om zich te verdiepen m.b.t. wet- & regelgeving op zorggebied en inzicht in de bijbehorende administratieve processen; het kunnen herkennen van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen;
kennis van relevante applicaties en automatiseringspakketten;
meerdere jaren werkervaring in een relevante functie;  inzicht in en visie op actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement.

VOG en referentiecheck maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Competenties Analytisch inzicht, probleemoplossend (het kunnen vertalen van ontwikkelingen naar concrete beleidsvoorstellen);
Stimuleren en enthousiasmeren (bijvoorbeeld bij het implementatieproces);
Proactieve houding en taak-eigenaarschap (ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijk en verwachte ontwikkelingen en het vertalen hiervan in beleid); Mondelinge en schriftelijke vaardigheden (het kunnen overdragen van informatie); Flexibel en open houding.

Arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Verzorging, Verpleging, Thuis-Kraamzorg.
De functie van kwaliteitsfunctionaris is ingeschaald in FWG schaal 50, maximaal € 3.444,48 bruto per maand op fulltime basis. Het aantal uren per week is in overleg, een eerste aanstelling is voor een periode van zeven maanden.

Functie:

Kwaliteitsfunctionaris t.z.t. uitbreiding van werkzaamheden op hbo-niveau mogelijk

(Planning/clientcontact/project bouw begeleiding e.d.)

 Dienstverband:

Zeven maanden met vooruitzicht op vaste aanstelling.

Minimaal fysiek werkzaam op locatie op de maandag, donderdag en vrijdag.

Uren:

18- 24 uur per week (36 uur is fulltime in deze branche).

Opleidingsniveau:

HBO

Carrièreniveau:

Ervaren

Salaris:

Conform cao VVT FWG 50

Adres

Kenniscentrum DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder. Kerkstraat 11 a, 5411 CJ Zeeland (NB)

Sollicitaties tav: Denise Toonen, bestuur@kinderzorg-bijzonder.nl  0486-224040 (keuze 1)

Vacature Zorgconsulent,

domein Jeugdwet en Wet langdurige zorg.

DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder

Gesloten op 30 oktober 2018

Functieomschrijving

De juiste zorg op de juiste plek vergt een borging in de zorglegitimatie. Net die diepgang vind jij een uitdaging, kloppend maken dat wat nodig is voor de juiste zorg. Jij bent diegene die samen met collega’s van de administratie en planning de puntjes op de ‘i’ zet als het gaat om het op orde houden van de verlenings beschikkingen en de indicaties. Je beseft je heel goed dat een cliënt pas zorg kan ontvangen als het papierwerk ook klopt. Je presteert het om binnen de vaak rigide of juist niet gekaderde processen ervoor te zorgen dat de cliënt de zorg tijdig kan ontvangen of afnemen.

Organisatie

DeniseZorg Bv, Kinderzorg Bijzonder levert wijkverpleging (ZVW), kinderthuiszorg (ZVW), Ambulante Jeugdhulp (JW) in de regio’s Tiel-Nijmegen, Den-Bosch en Eindhoven. Daarnaast bieden wij op onze locatie op Brouwerspad te Zeeland Logeren (JW, ZVW en WLZ), opvang binnen een verpleegkundig kinderdagverblijf (ZVW) aan en dagopvang (JW en WLZ) aan. Voor gemiddeld 70 cliënten zijn wij actief in de zorg, deze zorg wordt door 35 medewerkers geleverd (gemiddeld 25 FTE aan medewerkers). Onze organisatie behoort tot een landelijke selecte groep van zorgaanbieders in de kinderzorg die aangesloten zijn bij BINKZ. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten de beste zorg krijgen en vinden het vanzelfsprekend dat de door ons te leveren zorg zo goed mogelijk dient aan te sluiten bij de zorgvragen en wensen van de cliënten en zijn gezin.

Uitgangspunten van onze organisatie zijn dat vertrouwde gezichten, geoefende handen en persoonlijke aandacht dé kwaliteiten zijn die een cliënt van ons kan verwachten. Dit bewerkstelligen wij door uitsluitend te werken met gekwalificeerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. De lijnen binnen onze organisatie zijn kort en onze werkwijze is praktisch.

De zorgconsulent

De zorgconsulent houdt zich bezig met verleningsbeschikkingen en indicatiestellingen. Je zorgt ervoor dat de zorg geleverd kan worden op grond van een zorglegitimatie. Je bent nieuwsgierig en richt je voornamelijk op de wet en regelgeving binnen de zorg in het contact met de ouders, cliëntondersteuners en medewerkers van de sociale wijkteams. Je bent verantwoordelijk voor de zorglegitimatie, helpt ouders bij hun aanvragen en verlengingen in de JW en/of WLZ. In Samenspraak met diverse gemeenten zorg je voor afstemming en verantwoording in de jeugdwet. Ook met het zorgkantoor zal je regelmatig contact hebben.

Organisatorische positie

De zorgconsulent ressorteert hiërarchisch onder de office manager. De zorgconsulent geeft geen leiding aan anderen binnen de organisatie.

Bevoegdheden

Adviseren van directie ten aanzien van zorgprocessen op administratief niveau. Het aangaan en onderhouden van contact met interne en externe partners met betrekking tot zorglegitimaties. Klant advisering (JW en WLZ) en voorbereiden en indienen van aanvragen voor de WLZ. Bewaken en van indicaties in het ECD (Nedap).

Resultaat gebieden

De zorg die afgenomen wordt door elke individuele cliënt correspondeert met de zorglegitimaties.

Functie-eisen

Je hebt een zorggerelateerde vooropleiding HBO+ niveau. Daarnaast beschik je over uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatie en adviesvaardigheden. Je bent pro actief, organisatiesensitief (diplomatie en tact), kritisch, onafhankelijk, dienstverlenend en zeer sterk in plannen en organiseren.

VOG en referentiecheck maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Competenties Analytisch inzicht, probleemoplossend (het kunnen vertalen van ontwikkelingen naar concrete voorstellen);
Stimuleren en enthousiasmeren; Proactieve houding en taak-eigenaarschap (ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijk en verwachte ontwikkelingen); Mondelinge en schriftelijke vaardigheden (het kunnen overdragen en daarbij uitleggen van informatie); Flexibel en open houding.

Arbeidsvoorwaarden De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao VVT. Het aantal uren per week is in overleg, een eerste aanstelling is voor een periode van zeven maanden.

Functie:

Zorgconsulent

 Dienstverband:

Zeven maanden met vooruitzicht op vaste aanstelling.

Minimaal fysiek werkzaam op locatie op de maandag, donderdag en/of vrijdag.

 Uren:

14- 32 uur per week (36 uur is fulltime in deze branche).

 Opleidingsniveau:

HBO

 Carrièreniveau:

Ervaren

 Salaris:

Conform cao VVT FWG 50

 

Adres

Kenniscentrum DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder. Kerkstraat 11 a, 5411 CJ Zeeland (NB)

Sollicitaties tav: Denise Toonen, bestuur@kinderzorg-bijzonder.nl  0486-224040 (keuze 1)