Uitsluitingscriteria voor zowel kinderen als volwassenen

  • Niet stuurbaar wegloop-gedrag
  • Suïcidaal gedrag vertonen of hier mee bekend zijn
  • Verslavingen van (soft)drugs, nicotine en/of alcohol
  • Verslavingen die risico’s kunnen opleveren voor anderen.
  • Ernstige psychiatrische problematiek die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor het kind zelf als voor anderen.
  • Psychoses hebben doorgemaakt
  • Agressieproblemen hebben of seksueel ongewenst gedrag vertonen dat onveilig is voor anderen
  • Kinderen en volwassen met een WLZ VG 7 indicatie
  • Opname of verblijf onder dwang is niet mogelijk (geen onvrijwillige zorg).