Uitsluitingscriteria

  • Niet stuurbaar wegloop-gedrag
  • Suïcidaal gedrag vertonen of hier mee bekend zijn
  • Verslavingen van  (soft)drugs, nicotine en/of alcohol
  • Verslavingen die risico’s kunnen opleveren voor andere kinderen binnen KinderZorg Bijzonder
  • Ernstige psychiatrische problematiek die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor het kind zelf als voor de andere kinderen en medewerkers binnen KinderZorg Bijzonder
  • Psychoses hebben doorgemaakt
  • Agressieproblemen hebben of seksueel ongewenst gedrag vertonen dat onveilig is voor andere kinderen binnen KinderZorg Bijzonder
  • Opname of verblijf onder dwang BOPZ (dit is niet mogelijk binnen KinderZorg Bijzonder)
  • Vrijheidsbeperkende middelen nodig hebben (anders dan een bed met deurtjes)