Ambulante Jeugdhulp

Ambulante jeugdhulp is gericht op gezinnen met kinderen die problemen ervaren in de opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Deze ervaren problemen hebben een weerslag op de woon- en leefsituatie van de gezinsleden of op het gezin als geheel.
Ambulante jeugdhulp is erop gericht het gezin en de gezinsleden te ondersteunen en te begeleiding bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie kunnen veranderen. Hiermee kan voorkomen worden dan een jeugdige (tijdelijk) uit huis geplaatst zou moeten worden.

Wij bieden ambulante jeugdhulp voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een uitloop tot 23 jaar die vallen onder de JeugdWet.

Tijden waarin wij deze Jeugdhulp verlenen is van 8:00 tot 21:00 uur, incidenteel tot 23 uur. Bij crisissituaties zijn we 24 uur te bereiken en volgen hierbij het gemeenteprotocollen crisissituaties.