Praktische Ambulante Jeugdhulp

Praktische ambulante jeugdhulp is gericht op gezinnen met kinderen die problemen ervaren in de verzorging, opvoeding en/of het gedrag van één of meerdere gezinsleden. Deze ervaren problemen hebben een weerslag op de woon- en leefsituatie van de gezinsleden of op het gezin als geheel.
Praktische Ambulante jeugdhulp is gericht op het ondersteunen van het gezin en de gezinsleden en deze te begeleiding bij het omgaan met deze problemen en hen zodanig te versterken dat zij hun eigen situatie kunnen veranderen. Hieronder valt ook de persoonlijke verzorging voor het kind met een beperking.

Wij bieden praktische ambulante jeugdhulp voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een uitloop tot 23 jaar, deze zorg wordt vergoed door de JeugdWet.

Tijden waarin wij deze Jeugdhulp verlenen is van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur, incidenteel tot 23 uur. In de weekenden kan gebruik worden gemaakt van het Verpleegkundig KinderzorgHuis voor dagopvang of logeren. Bij crisissituaties zijn we 24 uur te bereiken en volgen hierbij het gemeenteprotocol voor crisissituaties.