Over ons

Mogen wij voor u en uw gezin klaar staan? Dan is het ook fijn om te weten wie wij zijn.

Ooit begonnen wij helemaal alleen, als zelfstandig wijkverpleegkundige. Vijf jaar geleden was hierin versterking nodig en er werd een mooi team gevormd voor de zorg die wij hadden binnen ons gezin voor onze zoon en de zorg die geleverd werd in de wijkverpleging.

We hielpen enkele gezinnen door logeren aan te bieden binnen ons eigen gezin. Al snel werd duidelijk dat er meer behoefte aan deze zorg was en hebben we de locatie op Brouwerspad te Zeeland geopend.

De insteek bleef vertrouwde, kwalitatieve en met een hoge bezetting van personeel zorg te bieden aan de kinderen die komen of juist thuiszorg willen. Graag ontlasten wij even het gezin zodat er ook ruimte is voor andere niet-zorggerelateerde zaken.

Wat wij doen; Veel plezier maken, kinderen rustig benaderen, voorzien van deskundige zorg zowel op verpleegkundig- als op pedagogisch vlak, in gesprek gaan met ouders zodat wij weten wat er belangrijk is voor hun kind en wij ouders kunnen ondersteunen bij zaken die er spelen.

Daarnaast kunnen wij indicaties opstellen in de zorgverzekeringswet.
Dit doen wij in samenspraak met u en eventueel met uw behandelend (kinder)specialist. Ouders helpen bij het eigen maken van verpleegkundige handelingen. Ouders wegwijs maken in het zorglandschap en hen wijzen op het recht om gebruik te maken van een clientondersteuner en/of mantelzorgmakelaar.

Wij bieden dag-, logeeropvang, verpleegkundig kinderdagverblijf, ambulante jeugdhulp en thuiszorg aan voor kinderen met een beperking of een verpleegkundige zorgvraag.

Onze werkhouding is accuraat, geduldig met een luisterend oor en indien nodig of volgens afspraak gaan we over tot (pro)actief handelen.

De regie blijft bij u als ouder zijnde.

DeniseZorg

DeniseZorg komt nog voort uit de tijd dat Denise een eenmanszaak had. DeniseZorg, heeft sinds 2014 een eigen team van verpleegkundigen, verzorgenden en Pedagogiek geschoolde medewerkers. Nu samen met het team van KinderZorg Bijzonder is het mogelijk geworden om meer gezinnen te voorzien van goede en fijne zorg.

Wij zijn aangesloten bij de Branche vereniging BINKZ en Actiz.  Zij faciliteren ons met de verbinding met andere aangesloten leden, de ouders en kind en de vele andere disciplines die bij de zorg voor kind en gezin betrokken zijn. Uiteraard versterken wij ook deze branche verenigingen met informatie of manuren.

Ruim 11 jaar leverde Denise als zelfstandig HBO verpleegkundige niveau 5, zorg in diverse thuissituaties als wijkverpleegkundige. Het werkgebied van DeniseZorg is de omgeving van Grave – Oss – Uden.

Denise heeft haar werkervaring opgedaan in de volgende ziekenhuizen te Arnhem en Nijmegen;

  • Rijnstate longafdeling
  • De Sint Maartenskliniek afdeling Orthopedie
  • Kinderafdeling van Bernhoven

Hierna werkte zij voor

  • Siza te Arnhem voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten

Zij heeft tijdens haar werk als wijkverpleegkundige expertise opgebouwd voor kinderen met een intensieve zorgvraag.       Voor haar opleiding tot verpleegkundige heeft zij de opleiding Sociaal pedagogisch medewerker afgerond en de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening gevolgd.