Over ons

Mogen wij voor jullie gezin klaar staan? Dan is het ook fijn om te weten wie wij zijn.

In 2006 begon Denise als zelfstandig wijkverpleegkundige, nadat zij niet langer meer kon werken voor haar werkgever (grote organisatie voor mensen met een verstandelijk en/of lichamelijk beperking) omdat Denise zelf een zoon kreeg met beperkingen en al snel afhankelijk bleek te zijn van nachtelijke beademing en meer.

In 2014 hielpen we enkele gezinnen door logeren aan te bieden binnen ons eigen gezin. Al snel werd duidelijk dat er meer behoefte aan deze zorg was in de regio en hebben we het verpleegkundig kinderzorghuis op de locatie Brouwerspad te Zeeland geopend.

De insteek bleef vertrouwde, kwalitatieve en met een hoge bezetting van personeel zorg te bieden aan de kinderen die naar het verpleegkundig kinderzorghuis komen of juist kinderthuiszorg ontvangen. Graag helpen wij het gezin zodat er ook ruimte is voor andere niet-zorggerelateerde zaken.

Wat wij doen; veel plezier maken, kinderen rustig benaderen, voorzien van deskundige zorg zowel op verpleegkundig- als op pedagogisch vlak, in gesprek gaan met jullie (ouders) zodat wij weten wat er belangrijk is voor jullie kind en wij jullie kunnen ondersteunen bij zaken die er spelen.

Daarnaast kunnen en mogen wij indicaties opstellen in de zorgverzekeringswet.
Dit doen wij in samenspraak met jullie gezin en eventueel met de behandelend kinderarts. We helpen bij het eigen maken van verpleegkundige handelingen, wegwijs maken in het zorglandschap en wijzen je op het recht om gebruik te maken van een cliëntondersteuner en/of mantelzorgmakelaar.

Wij bieden dag-, logeeropvang, verpleegkundig kinderdagverblijf, praktische ambulante jeugdhulp en thuiszorg aan voor kinderen met een beperking of een verpleegkundige zorgvraag.

We werken samen met externe deskundige vanuit de NIK (Netwerk integrale kindzorg), KinderComfortteam Radboud, Logopedie praktijk Hap, slik, zeg, Kinderfysiotherapie praktijk alles Kids, Seys eet- en zindelijkheidskliniek en Gedragswetenschappers van Lore.

Onze werkhouding is accuraat, geduldig met een luisterend oor en indien nodig of volgens afspraak gaan we over tot (pro)actief handelen.

De regie blijft bij jullie, de ouders.