Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Voor kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben is er speciaal voor deze kinderen: Verpleegkundig Kinderdagverblijf Bijzonder. Wij bieden opvang, aan kinderen om ze te stimuleren in hun ontwikkeling en hun ouders tijdelijk te ontlasten in de zorgen voor hun kind.

Bij deze vorm van opvang kunnen kinderen terecht met aangeboren afwijkingen, een chronische aandoening en kinderen die na ziekte langdurig herstel nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen met moeilijk instelbare diabetes, luchtwegproblemen, (ernstige) hartafwijkingen, extra zuurstofbehoeften, monitorbewaking nodig hebben, urinewegproblemen, voedingsstoornissen, stofwisselingsziektes, epilepsie, beademing en/of stomazorg.

In ons verpleegkundig kinderdagverblijf is er continue een (kinder)verpleegkundige aanwezig om de verpleegkundige handelingen te verrichten en een pedagogisch medewerker die gericht met de kinderen kan werken aan de ontwikkeling. De plaatselijke kinderfysiotherapeute komt ook regelmatig op het Verpleegkundig KinderdagVerblijf Bijzonder. Ons doel is de kinderen een fijne dag te bezorgen, specifiek in te gaan op de zorgbehoeftes van het kind en ouders, om zo uw kind een optimaal mogelijke kans te geven om te ontwikkelen.

We hebben nog plaats op het Verpleegkundig Kinderdagverblijf Bijzonder, voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag. Wij werken met kleine (verticale) groepen van maximaal 7 kinderen.

U kunt uw kind het gehele jaar inschrijven via het contactformulier, één van onze medewerkers zal dan contact met u opnemen.