Verpleegkundig Kinderdagverblijf

Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar met een verpleegkundige zorgvraag is er speciaal: Verpleegkundig Kinderdagverblijf Bijzonder. Wij bieden opvang, aan kinderen om ze te stimuleren in hun ontwikkeling terwijl de verpleegkundige zorg gegarandeerd is. Uw kind verblijft in een kleine (verticale) groep van maximaal 7 kinderen.

Bij deze vorm van opvang kunnen kinderen terecht met aangeboren afwijkingen, een chronische aandoening en kinderen die na ziekte langdurig herstel nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen met moeilijk instelbare diabetes, luchtwegproblemen, (ernstige) hartafwijkingen, extra zuurstofbehoeften, monitorbewaking nodig hebben, urinewegproblemen, voedingsstoornissen, stofwisselingsziektes, epilepsie, beademing en/of stomazorg.

In ons verpleegkundig kinderdagverblijf is er continue een (kinder)verpleegkundige aanwezig om de verpleegkundige handelingen te verrichten en een pedagogisch medewerker die gericht met de kinderen kan werken aan de ontwikkeling. De plaatselijke kinderfysiotherapeute komt ook regelmatig op het Verpleegkundig KinderdagVerblijf Bijzonder. Ons doel is de kinderen een fijne dag te bezorgen, specifiek in te gaan op de zorgbehoeftes van het kind en wensen van ouders, voor een zo optimaal mogelijke kans om te ontwikkelen.

We hebben nog plaats op het Verpleegkundig Kinderdagverblijf Bijzonder.

Je kunt jouw kind het gehele jaar telefonisch aanmelden of inschrijven via het contactformulier, één van onze medewerkers zal dan contact opnemen.

Voor verwijzers: doorverwijzing via Zorgdomein of telefonisch is mogelijk.

Neem contact met ons op

4 + 0 = ?