Wij kiezen ervoor om het Concept kwaliteitsjaarverslag 2019

  in het kader van de WLZ al aan u aan te bieden.

  De toevoeging Raad van Commissarissen volgt spoedig,

  waarna wij het document in september definitief kunnen maken.

  Kwaliteitsjaarverslag KZB 2019