Kinderthuiszorg Bijzonder

Natuurlijk wil je het liefst helemaal zelf voor jouw kind zorgen. Maar soms is dat niet haalbaar en helpen wij je graag.

Belangrijk om te weten is dat onze zorg wordt afgestemd op de zorgbehoefte van jullie gezin en jouw kind. We luisteren naar jullie zorgvragen en kijken samen wat het beste is voor jouw kind.

De leeftijd van de kinderen die gebruik kunnen maken van KinderZorg Bijzonder is vanaf de geboorte tot 18, met een uitloop tot 23 jaar. De zorg kan geleverd worden onder JeugdWet, Wet LangdurigeZorg of ZorgVerzekeringsWet. Wij bieden complete verpleegkundige kindzorg thuis of op school aan, zodat de zorg en begeleiding wordt ontvangen, in de vertrouwde omgeving van jullie kind.

Heb je een vraag? Stel ze aan ons.

Verwijzers (zoals huisarts, consultatiebureau, transferverpleegkundige of medewerker van het CJG/sociale wijkteam) kunnen ook rechtsreeks contact op nemen. Verwijzingen kunnen ook plaatsvinden via ZorgDomein, te vinden onder KinderZorg Bijzonder.